אריסרה ריזורט

מקופ פסטורלי ושקט על גבעה קטנה במרכז אריסרה